Velkommen til Åsatun

Våre nettsider er under utarbeidelse...

Utleie til arrangementer:

Storsalen - 200 personer

Kjelleren - 60 personer

Småsalen - 30 personer

Kontakt for utleie: