ÅRSMØTE I ÅSANE UNGDOMSLAG

Søndag 03. Mars 2019 kl 1700, småsalen i Åsatun.

Saksliste:

Sak nr. 1: Åpning og godkjenning av innkalling.

Valg av en ordstyrer og skriver.

Sak nr. 2: Årsmeldinger for Å.U.L. 2018.

Sak nr. 3: Regnskap 2018.

Sak nr. 4: Budsjett 2019.

Sak nr. 5: Valg av utsendinger til Årsmøte i NU.
                        
26.April - 28 April i Oslo

Sak nr. 6: Innkomne saker

Sak nr. 7: Valg

Kaffe og matøkt vil det bli innimellom. Informasjon til årsmøtet vil bli utlevert på årsmøtet.

Hilsen styret i ÅUL