Årsmøte i ÅUL

ÅRSMØTE I ÅSANE UNGDOMSLAG

Søndag 17. Mars 2024 kl 1600 i småsalen i Åsatun.

  1. Åpning og konstituering.
    Valg av en ordstyrer og skriver.
  2. Årsmelding Å.U.L. 2023
  3. Regnskap 2023
  4. Innkomne saker
  5. Valg

Informasjon til årsmøtet vil bli utlevert på årsmøtet.

Hilsen styret i ÅUL