Sommergave fra Aktive Gamere

Like før Aktive Gamere skulle ta sommerferie, fikk vi i Neverland en hyggelig telefon fra Bjørn Inge Nøkling, en representant fra Aktive Gamere. Han ønsket å takke oss for samarbeidet og overraske oss med noe «snop».

Noen timer senere ankom Aktive Gamere og overrasket oss med en fantastisk gave: et BlazePod Trainer Kit med seks pods. Vi kunne knapt tro våre egne øyne! Denne gaven kom som en kjempeoverraskelse, og vi ble utrolig glade. Det var tydelig at Aktive Gamere satte pris på samarbeidet vårt og ønsket å vise sin takknemlighet.

BlazePod Trainer Kit er et utrolig nyttig verktøy for trening og utvikling av reaksjonsevne og ferdigheter hos spillere. Med de seks podsene vil vi kunne tilby enda bedre opplæring og forberedelser når vi starter opp e-sporten til høsten. Vi er sikre på at dette utstyret vil være til stor nytte og bidra til å heve kvaliteten på vårt e-sportprogram.

Vi ønsker å rette en stor takk til Aktive Gamere, som har vært en uvurderlig støtte og hjelp for oss gjennom hele samarbeidet. Deres støtte og veiledning har vært avgjørende for vår suksess så langt. Vi er takknemlige for deres generøse gave og ser frem til å fortsette samarbeidet i fremtiden.

Tusen takk, Aktive Gamere, for deres vedvarende hjelp og støtte. Vi setter enormt stor pris på det.