Innkalling lagsmøte med sommerfest for medlemmer i ÅUL

Fredag 07. juni 2024. kl 19.00

Åsane Ungdomslag ved styret og samfunnsnemd inviterer til lagsmøte og sommerfest i Åsatun, småsalen.

Sak 1: Vi starter med lagsmøte der styret vil orientere om arbeidet og planene dei er i gang
med, og framdrift for disse.
Sak 2: Termin liste. Her har vi gjort noen tanker om aktiviteter og satt dato for noen av
dem
Sak 3: Innkomne saker
Sak 4: Ymse / eventuelt

Har du ei sak du vil ta opp så send den inn til oss noen dager i
forveien på e post til sigbjorn.litleskare@fellesforbundet.org
Så kjem den inn som sak 3

Etter lagsmøtet, ca. kl. 20.00 tar Samfunns nemda over og vi samles til sommerfest.
Dere vil få servert Pizza og drikke til maten. Drikke utover dette ber vi om at dere tar med
selv.
For å kunne beregne mat / drikke ber vi om påmelding innen søndag 2 juni på
hjemmesiden eller på Åsane ungdomslag sin telefon 900 66 314
Det er selvfølgelig anledning til å ta med partner på sommerfesten, dersom bare en av
dere er medlem.

PÅMELDING HER