Nemder

Leder for nemdene.

Styre LederSigbjørn Litleskare
Teater LederKjersti Sandnes
Husstyre LederPer Fossheim
Samfunnsnemda LederGrete Moe