Nemder

Leder for nemdene.

Styre LederRaymond Espelid
Teater LederKjersti Sandnes
Husstyre LederPer Fossheim
Samfunnsnemda LederGrete Moe