Sigbjørn Litleskare ny leder i ÅUL.

Søndag 17 Mars blei årsmøtet til Åsane Ungdomslag gjennomført i småsalen i Åsatun.

Det var 18 møtte til årsmøtet, som ble ledet av valgt ordstyrer Sigbjørn Litleskare, og valgt skrivar for årsmøte protokoll Vigdis Fossheim.
Både felles årsmelding, regnskap og budsjett ble gjennomgått med kun noen små bemerkelser.

Det var sendt ut SMS på forhånd av årsmøtet at valgnemda ikke hadde klart å funnet en leder etter at Raymond Espelid ikke ønsket å stå til gjenvalg. Det kom forslag på Sigbjørn Litleskare, som takket ja til å ta dette vervet for de to neste årene.

Etter årsmøtet ble det servert viltgryte, kake, brus og kaffi. Vi takker Samfunnsnemda for deilig bevertning.